ΕΠΕΙΔΗ ΡΩΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 Κ.Δ.Ε

Ειδήσεις

ΕΠΕΙΔΗ ΡΩΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 Κ.Δ.Ε

 

Κ.κ συνάδελφοι ,

 

Πράγματι και η νέα Διοίκηση της ΟΔΕΕ κωλυσιεργεί όσον αφορά το άρθρο 51 και είναι ένα ερώτημα ΓΙΑΤΙ ;

Μήπως θέλουν να το καταργήσουν και ψάχνουν τον τρόπο;

 Καθ’ όσον γνωρίζω ο νέος Πρόεδρος της ΟΔΕΕ ανήκει στον Σύλλογο Ιωαννίνων – Κέρκυρας ο οποίος Σύλλογος απ’ ότι λένε τουλάχιστον τα μέλη του με Γενική του Συνέλευση δεν το θέλουν.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι πρώτη φορά στα χρονικά της ΟΔΕΕ σε  Ολομέλεια του Οκτωβρίου έγινε μόνο η Τακτική Συνέλευση “αν και ζητήθηκε να γίνει και έκτακτη όσον αφορά το άρθρο 51” αλλά ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ αρνήθηκε με πρόφαση ότι θα ασχοληθεί η Επιτροπή που συστήθηκε και θα γίνει στο Προσεχές Μέλλον.

Παλαιά μου τέχνη κόσκινο που ακολούθησαν κατά κόρο οι ινστρούχτορες.   (Συστήνουμε Επιτροπές γιατί τελικά δεν θέλουμε να γίνει ΤΙΠΟΤΕ).

Μήπως αξιολογήσαμε τους υποψηφίους βάσει των ικανοτήτων, των θέσεων και των απόψεών τους ΛΑΘΟΣ και τώρα βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να ζητήσουμε την αντικατάστασή τους ή την αλλαγή του ρόλου τους .

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με συμβιβασμούς που βασίζονται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.

Χρειαζόμαστε γενναίες αλλαγές για να σταματήσει ο κατήφορος του κλάδου.

Κύριοι συνάδελφοι,

Για την ανάρτηση μου  «ΑΠΡΑΞΙΑ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΘΑΝΑΤΟΥ!!!»

Δέχθηκα κάποια σχόλια για την μη αναφορά του ονόματος του μέλους της εκτελεστικής Γραμματείας που προσέφυγε  στα δικαστήρια για το άρθρο 51  .Θεωρώντας ότι όλοι έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις έγγραψα μόνον τον αριθμό της, δεν φαντάστηκα ότι θα είχα διαμαρτυρίες από μέλη της εκτελεστικής Γραμματείας δηλαδή συνδικαλιστών σε θέση ευθύνης και ότι ήταν τόσο δύσκολο γι’ αυτούς να δούν την με αρ. 349/1993 τμήμα Γ ‘ απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  που αναφέρω .

Σε κάθε περίπτωση αφού δημιούργησε τόσο μεγάλο πρόβλημα στούς συνδικαλιστές, ζητώ συγνώμη από όλους σας για το λάθος μου

Ένα από τα σχόλια που δέχτηκα είναι το εξής:

Ο/Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ

06/11/2019 στις 11:08

είναι όπως τα λέτε. Το μόνο που έχω να επισημάνω είναι ότι η αόριστη αναφορά σε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας δεν μπορεί να αφήνει να αιωρείται σκιά γιά όλα τα μέλη της εκτελεστικής. Παρακαλώ όνομα αυτού που είχε προσφύγει.
Με εκτίμηση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, Αντιπρόεδρος της ΟΔΔΕ

Για τον λόγο αυτό , μπορείτε να διαβάσετε όλη τη απόφαση

ΥΓ : Αν το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας θέλει και έχει τα μ….. κατά τον Ζουράρη ας συμπληρώσει  το όνομα του,  μην κατηγορηθώ και για προσωπικά δεδομένα.

KAI ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  394/1993

ΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Συνεδρίασε δημόσια ‘ στο ακροατήριό του στις’ 20 Φεβρουάριου 1992 με την εξής σύνθεση : ………………., Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ .Τμήματος, ………, …………..,. Σύμβουλοι, ………………………..Πάρεδροι. ……………… Γράμματέας του Γ  Τμήματος.
Γ ι α να δικάσει την απο 21 Μαϊου 1991 αίτηση :
τ ω ν 1) ……….  Θ…………..του ………., κατοίκου Αθηνών, οδός …………. αρ……, 2) ……………..Θ…………..του ……….., κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, ……………….και 3) …………………  Μ ……………του ……………., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………………., δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο………….. (Α.Μ. ……………….), που τον διόρισαν ·με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρέστη με τον ……………..; Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
κ α ι Κατά του παρεμβαίνοντος Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσου, που εδρεύει στην . Αθήνα, οδός Μαυροκορδάτου αρ. 13, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο   …………. (Α.Μ. ………), που τον διόρισε με πρακτικό του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η 36581/12-4-1991 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου ……………….. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των
αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους -β και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος Συλλόγου και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη κ α ι

                                                                             ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σ κ έ φ θ η κ ε κατά το νόμο

1). Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχουν καταβληθεί τα τέλη και το παράβολο (γραμμάτια 6822251-2, 1060948, 2475281/1991).
2). Επειδή, ζητείται η ακύρωση της 36581/12-4-1991 αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης, (Φ.Ε.Κ. 275/30-4-1991, τ. Β’), με την οποία ορίστηκε ότι θα αποδίδεται στο σύλλογο δικαστικών επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς -Αιγαίου – Δωδεκάνησου – το 50% από τις αμοιβές των μελών του που προέρχονται από τις εκτελέσεις που γίνονται με την επίσπευση οποιοσδήποτε Τράπεζας, καθώς και Οργανισμού ή Επιχείρησης κοινής ωφέλειας.
3). Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει, παραδεκτώς και με προφανές έννομο συμφέρον ο Σύλλογος δικαστικών επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδεκάνησου.
4). Επειδή, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι διοικητική πράξη, κανονιστικού περιεχομένου, η δε υπό κρίση αίτηση ασκείται κατ’ αυτής εμπρόθεσμός (Δημοσίευση προσβαλλόμενης 30-4-91 (ΦΕΚ 275 Β’, άσκηση αιτήσεως 12-6-91).
5). Επειδή, οι αιτούντες έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την ακύρωση της . προσβαλλομένης αποφάσεως, διότι ως μέλη του Συλλόγου, στον οποίο αναφέρεται η απόφαση αυτή, υπάγονται στις ρυθμίσεις που επιβάλλει (πρβλ. 4430/84 Ολομ., 3773, 4082/87, 4303/88). Τα προβαλλόμενα με τις παρεμβάσεις του Συλλόγου περί ελλείψεως ενεστώτος συμφέροντος εκ μέρους των αιχούντων, διότι δεν αποδεικνύουν ότι αναλαμβάνουν εκτελέσεις που γίνονται με την επίσπευση Τραπεζών ή Οργανισμών κοινής ωφελείας, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, διότι μόνο το γεγονός ότι οι αιτούντες είναι επιμελητές, μέλη του ανωτέρω Συλλόγου – ασχέτως αν έχουν αναλάβει ή όχι μέχρι σήμερα εκτελέσεις πραγματοποιούμενες με επίσπευση των ως άνω εντολέων – τους νομιμοποιεί προς άσκηση των υπό κρίση αιτήσεων, αφού έχουν τη δυνατότητα αναλήψεως τέτοιων εργασιών, η δε αμοιβή τους από πράξεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα περικόπτεται στην περίπτωση αυτή κατά 50%. Το γεγονός εξ άλλου ότι ο εν λόγω Σύλλογος όχι μόνο αποδέχθηκε αλλά και πρότεινε την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν στερεί τους αιτούντες του εννόμου συμφέροντος τους, διότι εν προκειμένω γίνονται ίδια περιουσιακά τους _ συμφέροντα__ως μελών του Συλλόγου, (πρβλ. 3632/78 Ολομ.). ‘
6). Επειδή στο άρθ. 48 του Π.Δ/τος 1210/1972 «Περί Κώδικος δικαστικών επιμελητών» (131) ορίζονται τα εξής : «Επί των παραγγελία του Δημοσίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Τραπεζών, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας επιδόσεων και λοιπών πράξεων ενεργουμένων υπό δικαστικού επιμελητου, δύναται, δι’ αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δημοσιευόμενων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να ορίζεται ότι ποσοστόν μέχρι 50% της δικαιούμενης υπό του δικαστικού επιμελητού αμοιβής παρακρατείται και αποδίδεται εις τον, εις ον ανήκει ούτος Σύλλογον Δικαστικών Επιμελητών, δια την διανομήν του προς τα μέλη αυτού τα υπηρετούντα εν τη Πρωτοδικειακή Περιφερεία παρ’ η τυγχάνει διωρισμένος ο ενεργήσας δικαστικός επιμελητής. Δια των αυτών αποφάσεων καθορίζεται και ο τρόπος εισπράξεως και διανομής των ούτων παρακρατουμένων αμοιβών».
7). Επειδή, σύμφωνα με την παρατεθείσα διάταξη του Νόμου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστηκαν τα εξής :

1. Στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδεκανήσου θ’ αποδίδεται εψ’ ποσοστό 50% από την αμοιβή όλων των μελών τού προερχομένη μόνο από εκτελέσεις οποιασδήποτε μορφής χρηματικού ή μη αντικειμένου, που θα γίνονται με την επίσπευση οποιασδήποτε Τράπεζας (Ελληνικής ή Ξένης) καθώς και οργανισμού ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας (εξαιρουμένων των εκτελέσεων της διαδικασίας του ΚΕΔΕ).

2. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται από τα κεφάλαια Β (κατάσχεση), Γ (πλειστηριασμός), Δ (εκτέλεση διαφόρων αντικειμένων) και ΣΤ (ματαίωση της εκτέλεσης) της αριθμ. 94/90 (ΦΕΚ 132/5-3-1990 τ. Β’) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας ή των εκάστοτε εκδιδομένων κοινών αποφάσεων σχετικών με τον καθορισμό αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών και υπολογίζεται πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές χωρίς καμμία περικοπή ή έκπτωση.

3. Για την αμοιβή αυτή καταρτίζεται από το δικαιούχο δικαστικό επιμελητή σχετικός πίνακας, στον οποίο θ’ αναφέρονται υποχρεωτικά το είδος της πράξεως ή ενέργειας, τα ονοματεπώνυμα του επισπεύδοντα και του καθ’ ου η εκτέλεση με την ακριβή τους διεύθυνση και οσάκις η εκτέλεση αφορά χρηματική ικανοποίηση, το ποσόν της απαίτησης για την οποία εκτελέσθηκε προσωπική κράτηση, επιβλήθηκε κατάσχεση, εκδόθηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού, καθώς και ο αριθμός των κατασχεθέντων ή εκπλειστηριαζομένων ακινήτων.

4. Πρίν από την εξόφληση θα ελέγχεται και θα θεωρείται ο πίνακας αυτός από τον Πρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή άλλου εξουσιοδοτουμένου από το Δ.Σ. προσώπου, για έκαστο Πρωτοδικείο, μόνο ως προς τα ποσά των παραπάνω κεφαλαίων, θα προσδιορίζεται από τον ελεγκτή το σύνολο της αμοιβής από την οποία θα παρακρατείται το 50%, θα υπογράφεται από τον ίδιον και θα σφραγίζεται με την ατομική του σφραγίδα, στη συνέχεια θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο στον υπόχρεο φορέα για εξόφληση, η οποία θα γίνεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θ’ αναγράφεται τόσο το αποδιδόμενο στον επιμελητή ποσό, όσο και το παρακρατούμενο ποσό υπέρ του Συλλόγου.

5. Αντίγραφο του παραπάνω πίνακα ή απόσπασμα αυτού θα παραδίδεται ή θ’ αποστέλλεται στο Σύλλογο από τον ενεργήσαν.τα τον έλεγχο, εντός μηνός το αργότερον.

6. Με φροντίδα του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών Εφ. Αθηνών κ.λ.π. θα συσταθούν σε τραπεζικό κατάστημα της Αθήνας τραπεζικοί λογαριασμοί ισάριθμοι με τα Πρωτοδικεία αρμοδιότητος τον εν λόγω συλλόγου εξαιρούμενων των Πρωτοδικείων Αθηνών – Πειραιώς για τα οποία θα συσταθεί κοινός λογαριασμός. Στους λογαριασμούς αυτούς θα καταθέτονται τα παρακρατούμενα ποσά από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων.

7. Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική καταβολή της αμοιβής στον δικαιούχο επιμελητή, χωρίς προηγούμενο έλεγχο και θεώρηση του σχετικού πίνακα ή αποσπάσματος από τον Σύλλογο ή τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα και παρακράτηση υπέρ αυτού του παραπάνω ποσοστού 50%, ακόμα και στην περίπτωση που η αμοιβή αυτή
καταβληθεί στον δικαιούχο δικαστικό επιμελητή απ’ ευθείας είτε από τον οφειλέτη, είτε από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. Το ποσό του λογαριασμού κάθε Πρωτοδικείου θα διανέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ισομερώς στους δικαστικούς επιμελητές της περιφερείας του.

9. Η διανομή θα γίνεται ανά εξάμηνο, δηλ. στις 30 Ιουνίου και 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, είτε με ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, θεωρημένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου ή τους αναπληρωτές αυτών, είτε με τραπεζικές επιταγές που θα υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, είτε κατ’ άλλον εξυπηρετούντα τρόπο που θα καθορίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου.

10. Οι νεοδιοριζόμενοι δικαστικοί επιμελητές δικαιούνται να συμμετέχουν στον πρώτη διανομή, μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Συλλόγου.

11. Δικαστικοί επιμελητές που απέχουν από τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο εκτός της κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, δεν δικαιούνται μέρισμα.

12. Το Δ.Σ. του Συλλόγου δικαιούται σε κάθε περίπτωση να κάνει έλεγχο όπου χρειάζεται προκειμένου να εξακριβώσει την ακριβή και πιστή
τήρηση των παραπάνω οριζομένων.

13. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι δικαστικός επιμελητής από πρόθεση ή δόλο παρέβη τα παραπάνω ή συμμετέχει σε προσπάθεια απόκρυψης αμοιβής βαρυνομένων με παρακράτηση του ποσοστού αυτού πέραν του ότι διώκεται πειθαρχικά και ποινικά καθίσταται και πρωτοφειλέτης έναντι του Συλλόγου για το ποσόν που δεν καταβλήθηκε υπέρ αυτού, με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. Τις ίδιες ευθύνες και συνέπειες με τον δικαστικό επιμελητή έχουν και όσοι συνέπραξαν στις παραβάσεις με την ιδιότητα του ελεγκτή.

14. Η Τράπεζα οφείλει κάθε τρίμηνο τουλάχιστον να παρέχει εγγράφως στοιχεία στο Σύλλογο, σχετικά με το ποσό που συγκεντρώθηκε σε κάθε Πρωτοδικείο από την παρακράτηση και απόδοση του ποσοστού. Ποσοστό 20% του συνόλου των παρακρατουμένων ποσών ενός έτους από της ισχύος
της παρούσης διατίθεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου για τις ανάγκες αυτού, σύμφωνα με την από 26-1-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

15. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Συλλόγου. Η πιστή δε εφαρμογή τους και ο έλεγχος ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδεκάνησου».

8). Επειδή, η επίμαχη ρύθμιση που γίνεται με τους όρους που περιέχει η προσβαλλόμενη απόφαση λειτουργεί κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο και καταλαμβάνει όλους τους δικαστικούς επιμελητές – μέλη του Συλλόγου, που όλοι είναι «δυνάμει» πιθανοί εντολοδόχοι Τραπεζών και Οργανισμών και κατά συνέπεια, όλοι θίγονται και ωφελούνται ταυτόχρονα από την προσβαλλόμενη ρύθμιση χωρίς διαφοροποιήσεις (πρβλ. 3773, 4082/87, 1426/89). Και αυτό διότι οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, παρά το ότι διέπονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους από ιδιαίτερους κανόνες και περιορισμούς (άρθρα 29, 37_ παρ. 1 ν.δ. 1210/72), δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοί (βλ. ΣτΕ 4756/87) με χωριστό αντικείμενο εργασίας ο καθένας, αλλά η εργασία τους εχει τα χαρακτηριστικά του ελευθέρου επαγγέλματος, διατηρούν δικό τους γραφείο και δέχονται παραγγελίες προς εκτέλεση από οποιονδήποτε εντολέα που έχει σχετική απαίτηση, συνεπώς και από τις προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω κατηγορίες εντολέων (βλ. άρθρα 1 παρ. 2, 21 παρ. 1, 30 παρ. 1 ν.δ. 1210/72). Με τα δεδομένα αυτά δεν καθιερώνεται ανεπίτρεπτη από το Σύνταγμα άνιση μεταχείριση μεταξύ των αιτούντων και άλλων επιμελητών ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση ούτε από τη διάταξη που παρέσχε τη νομοθετική εξουσιοδότηση

9). Επειδή, ο περιορισμός της παρακράτησης της αμοιβής μόνο από τους προβλεπόμενους στο νόμο και την υπουργική απόφαση εντολείς διενέργειας εκτελέσεων αλλά γίνεται βάσει αντικειμενικού κριτηρίου, ενώ το ότι ο κοινός νομοθέτης προσδιόρισε τέσσερις κατ’ αρχήν κατηγορίες εντολέων, τις οποίες ο κανονιστικός νομοθέτης (Υπουργός Δικαιοσύνης), περιόρισε στη συνεχεία σε δύο δεν δύναται να ελεγχθή ακυρωτική διότι ανάγεται σε έλεγχο του ουσιαστικού περιεχομένου των επιλογιόν τους. Νομίμως εξ άλλου η προσβαλλόμενη απόφαση επιλέξασα περιορισμένη χρήση της παρεχόμενης εξουσιοδοτήσεως κιατέληξε στον εκτεθέντα ορισμό των υπαγόμενων στην παρακράτηση αμοιβών.

10). Επειδή το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος που καθιερώνει την ακρόαση των ενδιαφερομένων πριν από τη λήψη διοικητικού μέτρου εις βάρος τους, δεν εφαρμόζεται επί κανονιστικών πράξεων. Αβασίμως, επομένως, προβάλλεται ότι κατά παράβαση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση του Υπουργού, χωρίς προηγούμενη ακρόασή
τους.

11). Επειδή oι λόγοι ακυρώσεως περί παραβάσεως των αρχών της χρηστής διοικήσεως, υπερβάσεως των ορίων της διακριτικής εξουσίας και κοινής χρήσεως διακριτικής εξουσίας απαραδέκτως προβάλλονται κατά κανονιστικής πράξεως και είναι απορριπτέοι προεχόντως για το λόγο αυτό. 12. Επειδή μη προβαλλομένου άλλου λόγου ακυρώσεως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί στο σύνολό της, πρέπει δε κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγούν οι αιτούντες από τη δικαστική δαπάνη.
Διά ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει κατάπτωση του παραβόλου.
Δέχεται την παρέμβαση και
Απαλλάσσει τους αιτούντες από τη δικαστική δαπάνη.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Μαϊου 1992 και 15 Μαρτίου 1993 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 1993.

Ο Πρόεδρος του Γ Τμήματος                                                                                                                                         Ο Γραμματέας του Γ Τμήματος
………….                                                                                                                                                                                           …………….

1 σκέψη στο “ΕΠΕΙΔΗ ΡΩΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 Κ.Δ.Ε

  1. Για όσους δεν ξέρετε τα μέλη της Ε.Γ – Πρόεδρος Τσιριγώτης – Αντιπρόεδροι – Μπούρας – Αντωνίου – Χαλκιαδάκης – Γεν. Γραμματέας Γιάννης – Ταμίας Τσιτσώνης – αναπληρωτής Γραμ. Μήτσης
    Αλλως ΟΔΕΕ – Διοίκηση – Εκτελεστική Γραμματεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *