ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 13/03/2020, αποφάσισε ομόφωνα, την αποχή των Δικαστικών Επιμελητών της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, από όλα ανεξαιρέτως τα καθήκοντα τους, έως και την 27η Μαρτίου 2020, λόγω της πανδημίας κορονοϊού, που προκαλεί τη νόσο Covid-19.
Προέχει η υγεία όλων μας και των οικογενειών μας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αποχή από τα καθήκοντα μας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Θέμα : Αποχή από τα καθήκοντα μας .
Κ.κ.Συνάδελφοι, .
Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19.Αποφασίστηκε απο το ΔΣ του Συλλόγου Αθήνας ομόφωνα ΑΠΟΧΗ από τα καθήκοντα μας από την Τρίτη 17-3-2020 έως και 27-3-2020, προκειμένου να συμβάλλουμε και να διαφυλάξουμε τη Δημόσια Υγεία, αλλά και τη δική μας. Στην ίδια απόφαση ζητάμε από την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία, να ανασταλούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις μας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αναστολή Λειτουργίας Των Δικαστηρίων

ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίωνΣε εκτέλεση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ. Α’ 55), για την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων για το διάστημα από 13.3 έως 27.3.2020  δυνάμει της από 12.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 833),ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων,…ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ       Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δημόσιων συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Χώρας, πλην αυτών που αφορούν τη δημοσίευση αποφάσεων και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και αυτών του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, …..ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ   Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, ……….ως ακολούθως:         1. Αναστέλλονται από την 13.3.2020 έως και την 27.3.2020:α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,        γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών…….   

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο