Η μέση του δρόμου είναι εκεί που είναι η άσπρη γραμμή – και αυτό είναι το χειρότερο σημείο να οδηγείς.

Η μέση του δρόμου είναι εκεί που είναι η άσπρη γραμμή – και αυτό είναι το χειρότερο σημείο να οδηγείς.
Robert Frost, 1874-1963

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κ.κ συνάδελφοι,

Κατατέθηκε στις 21.10.2020 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου για την ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 το οποίο εκκρεμεί στη διαρκή επιτροπή δηµόσιας διοίκησης, δηµόσιας τάξης και δικαιοσύνης.
Σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε προτεινόμενη ρύθμιση στο έργο μας και ειδικότερα στην παρ, 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών ν. 2318/95 και έχει επί λέξει:
Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται, ρητά, στο έργο των δικαστικών επιμελητών, και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (που έχει κυρωθεί με τον ν. 2318/1995), η δυνατότητα σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.
Ήδη, η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τη σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων έχει καθοριστεί από το έτος 2008 με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/54638/0022 (Β’ 1716/26.8.2008).
Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα που δόθηκε τα τελευταία χρόνια για να αυξήσουμε την ύλη μας?? Τι κερδίσαμε τελικά με τις διαπιστωτικές πράξεις έτσι όπως διατυπώνετε, εφόσον αυτό νομοθετηθεί τελικά.
Στην συνέχεια έχουμε προτεινόμενες ρυθμίσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες έχουν επί λέξει:

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο