Η μέση του δρόμου είναι εκεί που είναι η άσπρη γραμμή – και αυτό είναι το χειρότερο σημείο να οδηγείς.

Ειδήσεις

Η μέση του δρόμου είναι εκεί που είναι η άσπρη γραμμή – και αυτό είναι το χειρότερο σημείο να οδηγείς.

Robert Frost, 1874-1963

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Κ.κ συνάδελφοι,

Κατατέθηκε στις 21.10.2020 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου για την ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 το οποίο εκκρεμεί στη διαρκή επιτροπή δηµόσιας διοίκησης, δηµόσιας τάξης και δικαιοσύνης.

Σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε προτεινόμενη ρύθμιση στο έργο μας και ειδικότερα στην παρ, 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών ν. 2318/95 και έχει επί λέξει:

Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται, ρητά, στο έργο των δικαστικών επιμελητών, και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (που έχει κυρωθεί με τον ν. 2318/1995), η δυνατότητα σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

Ήδη, η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τη σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων έχει καθοριστεί από το έτος 2008 με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/54638/0022 (Β’ 1716/26.8.2008).

Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα που δόθηκε τα τελευταία χρόνια για να αυξήσουμε την ύλη μας???

Τι κερδίσαμε τελικά με τις διαπιστωτικές πράξεις έτσι όπως διατυπώνεται εφόσον αυτό νομοθετηθεί τελικά???

Στην συνέχεια έχουμε προτεινόμενες ρυθμίσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες έχουν επί λέξει:

Στο άρθρο 995 Κ.Πολ.Δ παρ. 4 , θεσπίζεται, επί κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακινήτων, υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα και την έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή, που προβλέπεται από το π.δ. 59/2016, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, γεγονός που προσφέρει δυνατότητα στον καθένα, που θα έχει πρόσβαση στον φάκελο του πλειστηριασμού, να ενημερώνεται πληρέστερα για την κατάσταση του ακινήτου και τον τρόπο εκτίμησης της εμπορικής αξίας του.

Στο τέλος της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου αναφέρει επί λέξει:

Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.

Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σ’ αυτό.

Η λήψη τους από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση.

Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή και οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού κ.λ.π .

Σε γενική συνέλευση της ΟΔΕΕ και σε παλαιότερο άρθρο μου είχα αναφέρει το με αριθ. Πρωτ. 4482/30-05-2017 έγγραφο της προηγούμενης διοίκησης της ΟΔΕΕ προς τον υπουργό δικαιοσύνης.

Ζητούσαν οι διοικούντες να αναρτάτε από εμάς στην συγκεκριμένη πλατφόρμα πλειστηριασμών η άδεια οικοδομής εάν υπάρχει , τοπογραφικά διαγράμματα μισθωτήρια συμβόλαια , αντικειμενική αξία , εμπορική αξία, φωτογραφίες , ανάρτηση ηλεκτρονικού χάρτη κ.λ.π

Ξέχασαν τότε τις λήψεις από “drone” αλλά δεν ήταν τις μόδας,  οπότε μην σας κάνει εντύπωση αν μας ζητήσουν τώρα και δορυφορικές λήψεις!!!

 Με εκτίμηση

Κανέλλος Μιχάλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *